Contact etc.


Creative Madness grundades av Carol Sjögren med en bakgrund av många års Advetising & Marketing och innan hon grundade Creative Madness var hon verksam som inhouse som AD / grafisk formgivare i Förlag Richters / Damm förlag (Egmont) och Forma Books och frilance Egmont Tidskrifter.

Hennes passion för Graphic Design startades i England studing Grafisk design på Art collage, då som en aprentis på Blankings Annonsbyrå Malmö ”and never looked back”

Under dessa år, arbetar med allt från direktmarknadsföring och böcker, även utformningen av tidningar. och katalogproduktion, förstå hur den förändrade marknaden är på väg mot en mer digital media (Sociala medier, lyhörd design inklusive film) men hålla i medvetandet att typografisk design är de viktigaste grunderna i snygg design, vilket gör en layout enkel att förstå, med hjälp av bilder och ord som arbetar tillsammans i harmoni för att skapa den rätta visuell kommunikation

flower

Creative Madness was founded by Carol Sjögren after years in Advetising & Marketing as a AD/graphic designer with Publishing houses "Richters / Damm förlag"(Egmont ) and Forma books and frilance Egmont tidskrifter. Her passion for Grahic Design started in England studying Graphic design at Art collage, then as an trainee at Blankings Annonsbyrå Malmö "and never looked back"

DR direct marketing and books, too the design of internal news magazine. and catalog production, understanding how the changeing Market place is moving towards a more digital media (Sociala media, responsive design including film) but keeping in minds that typographic design is the essential basics of great design, making  layout simpel with a clear message, using images and words working together in harmony to create the right visual communication!