CreativeMadnez


Uttryck – Intryck – Avtryck

Några enkla ord sammanfatta vad vi har att erbjuda våra kunder. Genom att lyssna på deras behov, kan vi lösa uppgifter, kreativt genom att använda rätt kommunikationskanaler. För att passa våra kunders behov med hjälp av Sociala medier, responsiv design eller marknadsföring som kan omfattar broschyrer, digitala katalogs / magazins. Men att börja med en marknadsplan som omfattar alla typ av kommunikation som är relevant för just våra kunders behov!

Uttryck – förmedla en idé
Intryck – trovärdig
Avtryck – Livslängd?
Är den trend känslig?

Expression – Impression – Imprint!

A few simple words sum up what we have to offer our Clients.
By listening to their needs, we can solve assignments, creatively by using the right communication channels.To fit our clients needs using Sociala media, responsiv design or marketing witch mite include brochures, digital katalogs / magazins. But starting with a marketing plan covering all typs of communications which is relevant for just our clients needs!

Expression–convey a concept
Impression–credible impact
Imprint – Longevity?
Trend-sensitive?